NIEUWS VANAF DE STEIGERS

Let op:

In het weekend van 8 t/m 10 september 2017 is het niet mogelijk met uw boot in onze haven te overnachten. Door de komst dat weekend van twee grote groepen passanten zijn alle overnachtings plaatsen meer dan bezet.

 

Vacature in het bestuur.

Het bestuur heeft van bestuurslid Louis de Bot per1 augustus zijn opzegging ontvangen. Het bestuur heeft gemeend hierover het volgende bericht uit te moeten laten gaan:

 

Louis de Bot stopt als lid van het bestuur van de Stichting Havenbeheer Vissershang (SHV).

Afgelopen week heeft Louis de Bot, bestuurslid van de Stichting Havenbeheer Hank (SHV) bekend gemaakt te stoppen als lid van het bestuur. Medio september 2015 is Louis toegetreden tot het bestuur van de haven en heeft in die functie, om het in watertermen te benoemen, de nodige woelige wateren bevaren. Bij zijn aantreden was er de nodige bestuurlijke onrust. Louis heeft toen aangegeven dat hij graag een rol zou willen vervullen in het bestuur, maar mede ook gelet op zijn drukke werkzaamheden voor m.n. de Stichting Archief*kring Hank de functie te aanvaarden voor een periode van 6 maanden. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder. De perikelen rondom de haven zijn grotendeels opgelost, het zittende bestuur is stabiel, vele werkzaamheden aan de haven zijn inmiddels verricht. Er is een nieuwe helling, voetpaden zijn verbeterd, parkeerplaatsen aangelegd, steigers vernieuwd en verplaatst. Zo maar een paar zaken die ook door de inspanningen van Louis zijn gerealiseerd.

Ook de formele kant van het havenbeheer (statuten, contracten en reglementen) is in voorbereiding of afgerond. De website is actueel en bevat goede actuele informatie. Het websitebeheer is een rol die Louis met verve heeft verricht.

Het feit dat het “loopt” en dat de basis voor de toekomst is gelegd, is voor Louis aanleiding om nu, bijna 1,5 jaar later dan de bedoeling was, een punt te zetten achter zijn bestuursfunctie. Hij gaat zich volledig richten op de organisatie van het 3e Hankse Liedjesfestival dat op 10 december 2017 staat gepland en de organisatie van de 2e Hangdagen die een week later georganiseerd worden. Wij gaan Louis zeker nog aan de haven treffen, maar dan niet meer als bestuurslid, maar als gast. En zoals bekend wil de Stichting Havenbeheer Vissershang gasten graag goed ontvangen. Dat gaat dus wel goed komen.

Het bestuur had graag gezien dat Louis was gebleven, maar begrijpt en respecteert de beslissing van Louis en willen hem ook langs deze weg bedanken voor alles wat hij de afgelopen 2 jaar voor onze Stichting heeft betekend. Wij wensen hem veel succes met het Liedjesfestival en de Hangdagen.

Hank, 1 augustus 2017,

Het bestuur.

De vakanties zijn begonnen.

Het wordt elke dag drukker aan onze haven. Geen wonder want wie wil er nu geen plaatsje zo dicht bij de Biesbosch natuur. Voor het team van havenmeesters is het passen en meten en soms puzzelen om iedereen een plaatsje te geven. Medewerking wordt verwacht van onze vaste ligplaatshouders. Het is een kleine moeite (en verplicht volgens het verhuurreglement) om even de tijden door te geven wanneer je niet aanwezig bent in de haven. Dit kan aan de balie van het havenkantoor, maar ook via de mailbox van het havenkantoor: havenmeester@jachthavenhank.nl  Deze open plaatsen kunnen dan benut worden door passanten. Want zoals iedereen weet zijn een groot deel van onze inkomsten afkomstig van passantengelden. En dat is in ieders belang.

Steigerplanken vernieuwen.

Vandaag (15 juli) is een begin gemaakt met het vernieuwen van steigerplanken welke niet meer voldoen aan de kwaliteit zoals wij die als norm hebben. Op steiger 8 zijn vanmorgen 30 planken vernieuwd. De komende week zijn steiger 6 a+b en steiger 2 aan de beurt. Met dank aan alle vrijwilligers

 

                                        Vrijwilligers in actie op steiger 8 om alles weer een stukje veiliger te maken.

Opening toiletten bij het Havenkantoor.

Voor alle duidelijk: Om (veel) kosten te besparen zijn de toiletten bij het havenkantoor in de wintertijd gesloten van 1 november t/m 31 maart. Vanaf 1 april zijn de toiletten alleen geopend wanneer het voldoende druk is aan de haven. Bijvoorbeeld bij mooie dagen in april-mei of juni. In juli, augustus en tot half september zijn de toiletten dagelijks geopend. Het toilet gebouw bij steiger 2 is het hele jaar geopend.

Let op!!! Legionelle preventie.

Op 9 mei j.l. heeft er een hercontrole plaatsgevonden van alle tappunten in ons waterleidingsysteem. Op kleine opmerkingen na werd alles in goede staat bevonden. Nogmaals willen wij alle ligplaatshouders er op wijzen dat vanaf de water-tappunten op de steigers geen slangen van de stichting aanwezig kunnen/mogen zijn. U dient zelf een al dan niet op maat gemaakte slang mee te brengen of aan boord te hebben. Mocht u onverhoopt aan een tappunt een slang zien hangen dan is deze niet van de stichting en wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk. Wees er voorzichtig mee en gebruik geen onbekende slang. Laat het ons niet overkomen dat het water van overheidswege moet worden afgesloten.

Aanstelling gemeentelijke bestuurder.

In april heeft het gemeentebestuur van Werkendam besloten om de vacature binnen de Raad van Toezicht weer in te vullen. Jan Hendrik Ockels neemt plaats in de RvT. Hij heeft een ruim mandaat gekregen van het college van B & W en zal na verloop van tijd advies uitbrengen aan het college. Jan Hendrik komt volgende week 20 mei kennis maken met de Raad van Toezicht en het bestuur. Zie verder pagina Bestuur en Organisatie

Prachtige opening van het vaarseizoen

Onder prachtige weersomstandigheden heeft onze haven het seizoen van 2017 feestelijk geopend. Om kwart voor een scheepten iedereen zich in op de Fluisterboten en voeren we een kort rondje door de ontluikende natuur van De Biesbosch. Het zonovergoten terras van zaal Vissershang werd daarna een plaats waar het goed toeven was. Met op de achtergrond accordeonmuziek van Aart Verschoor. Om half drie opende voorzitter Frans Tuijtelaars het officiële gedeelte. Hij memoreerde de inzet van zijn bestuur om deze haven, mooi en veilig te maken en gaf hiervan diverse voorbeelden van werken die uitgevoerd zijn. Hierna was het woord aan de voorzitter van de Raad van Toezicht Cees Schalken. Cees ging heel even in op de donkere periode die wij als stichting hebben meegemaakt, maar door ons aller inzet zijn we hier goed uitgekomen. Hij dankte het bestuur voor haar inzet om van deze haven iets moois te maken en een plaats waar iedereen het naar zijn zin heeft, of je nu een grote of een kleine boot hebt. Dank ook aan de ligplaatshouders die onze stichting al die tijd een warm hart toe hebben gedragen. Deze haven is de mooiste van het Land van Heusden en Altena. Wethouder van Oosten haakte bij zijn toespraak hierop in en ging zo ver om deze haven de mooiste van Nederland te noemen. Hij dankte het bestuur en de Raad van Toezicht voor de goede samenwerking en wist nu zeker dat we bestuurlijk op de goede weg zijn nu ook de gemeente weer een lid heeft benoemd voor de RvT. Hierna overhandigde hij het 1ste exemplaar van de brochure met hierin veel informatie voor bezoekers en passanten. Na de toespraken ging de Haringkar open en genoot iedereen van een leuk maar ook gezellig samenzijn. De info stands van de stichting “Varen doe je samen” en van Staats Bos Beheer kregen veel belangstelling. Een geslaagde middag met een heel goede opkomst en zeker voor herhaling vatbaar als straks het seizoen weer wordt gesloten of bij een nieuwjaarsreceptie. Foto' s: Dennis Drabbe en Richard van Dinteren.

 

 

 Het inschepen is begonnen.

 

 Van links naar rechts: Cees Schalken, wethouder van Oosten, Frans Tuijtelaars en Ed van den Elsen

 

Aandachtige ligplaatshouders bij de toespraken.

Wachtlijst gesloten

Op haar vergadering van 2 mei j.l. heeft het bestuur besloten om de wachtlijst te sluiten. Onze haven blijft in trek om hier een ligplaats te verwerven. De wachtlijst is op dit moment zo lang dat het geen zin heeft om nog ingeschreven te worden. Het inschrijfformulier hiervoor is dan ook off-line gehaald. Elk jaar zal het bestuur evalueren wanneer de wachtlijst weer geopend wordt. Uiteraard blijft de wachtlijst voor de ligplaatshouders die een grotere of kleinere boot willen aanschaffen wel geopend. 

Vuilwater station verplaatst.

Elke haven dient uit oogpunt van hygiëne een vuilwater station te hebben voor de afgifte van vuilwater.  Voorheen stond dit station in een uithoek van de haven en was moeilijk te vinden en bereikbaar. Het is nu verplaatst naar het Havenkantoor voorin de haven. Zij die gebruik willen maken van het station kunnen dit alleen doen tijdens de openingstijden van het havenkantoor. Het station wordt vanuit het Havenkantoor bediend. Het gebruik ervan is gratis.

 

Tarieven jachthaven Vissershang 2017.

Het ligplaats tarief in jachthaven Vissershang bedraagt: 24,20 euro per m2 (incl.btw). Elk jaar in december stelt het bestuur het tarief vast voor het komende jaar. Het bestuur heeft besloten om ook voor 2017 geen tariefsverhoging door te voeren, dit ondanks de gestegen kosten.

 

 


 

Wij wensen u een prettig verblijf toe in onze haven.

 

Team Havenkantoor,havenmeesters en alle vrijwilligers.


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank