Nieuws vanaf de steigers

Vakanties

Het wordt elke dag drukker aan onze haven. Geen wonder want wie wil er nu geen plaatsje zo dicht bij de Biesbosch natuur. Voor het team van havenmeesters is het passen en meten en soms puzzelen om iedereen een plaatsje te geven. Medewerking wordt verwacht van onze vaste ligplaatshouders. Het is een kleine moeite (en verplicht volgens het verhuurreglement) om even de tijden door te geven wanneer je niet aanwezig bent in de haven. Dit kan aan de balie van het havenkantoor, maar ook via de mailbox van het havenkantoor: havenmeester@jachthavenhank.nl  Deze open plaatsen kunnen dan benut worden door passanten. Want zoals iedereen weet is een groot deel van onze inkomsten afkomstig van passantengelden. En dat is in ieders belang.

 

Steigerplanken vernieuwen

Vandaag (15 juli) is een begin gemaakt met het vernieuwen van steigerplanken welke niet meer voldoen aan de kwaliteit zoals wij die als norm hebben. Op steiger 8 zijn vanmorgen 30 planken vernieuwd. De komende week zijn steiger 6 a+b en steiger 2 aan de beurt. Met dank aan alle vrijwilligers

 

                                        Vrijwilligers in actie op steiger 8 om alles weer een stukje veiliger te maken.

Legionelle preventie

Op 9 mei j.l. heeft er een hercontrole plaatsgevonden van alle tappunten in ons waterleidingsysteem. Op kleine opmerkingen na werd alles in goede staat bevonden. Nogmaals willen wij alle ligplaatshouders er op wijzen dat vanaf de water-tappunten op de steigers geen slangen van de stichting aanwezig kunnen/mogen zijn. U dient zelf een al dan niet op maat gemaakte slang mee te brengen of aan boord te hebben. Mocht u onverhoopt aan een tappunt een slang zien hangen dan is deze niet van de stichting en wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk. Wees er voorzichtig mee en gebruik geen onbekende slang. Laat het ons niet overkomen dat het water van overheidswege moet worden afgesloten. Het gebruik van de tappunten voor het afspuiten van uw boot is niet toegestaan.

 

Prachtige opening van het vaarseizoen

Onder prachtige weersomstandigheden heeft onze haven het seizoen van 2017 feestelijk geopend. Om kwart voor een scheepten iedereen zich in op de Fluisterboten en voeren we een kort rondje door de ontluikende natuur van De Biesbosch. Het zonovergoten terras van zaal Vissershang werd daarna een plaats waar het goed toeven was. Met op de achtergrond accordeonmuziek van Aart Verschoor. Om half drie opende voorzitter Frans Tuijtelaars het officiële gedeelte. Hij memoreerde de inzet van zijn bestuur om deze haven, mooi en veilig te maken en gaf hiervan diverse voorbeelden van werken die uitgevoerd zijn. Hierna was het woord aan de voorzitter van de Raad van Toezicht Cees Schalken. Cees ging heel even in op de donkere periode die wij als stichting hebben meegemaakt, maar door ons aller inzet zijn we hier goed uitgekomen. Hij dankte het bestuur voor haar inzet om van deze haven iets moois te maken en een plaats waar iedereen het naar zijn zin heeft, of je nu een grote of een kleine boot hebt. Dank ook aan de ligplaatshouders die onze stichting al die tijd een warm hart toe hebben gedragen. Deze haven is de mooiste van het Land van Heusden en Altena. Wethouder van Oosten haakte bij zijn toespraak hierop in en ging zo ver om deze haven de mooiste van Nederland te noemen. Hij dankte het bestuur en de Raad van Toezicht voor de goede samenwerking en wist nu zeker dat we bestuurlijk op de goede weg zijn nu ook de gemeente weer een lid heeft benoemd voor de RvT. Hierna overhandigde hij het 1ste exemplaar van de brochure met hierin veel informatie voor bezoekers en passanten. Na de toespraken ging de Haringkar open en genoot iedereen van een leuk maar ook gezellig samenzijn. De info stands van de stichting “Varen doe je samen” en van Staats Bos Beheer kregen veel belangstelling. Een geslaagde middag met een heel goede opkomst en zeker voor herhaling vatbaar als straks het seizoen weer wordt gesloten of bij een nieuwjaarsreceptie. Foto' s: Dennis Drabbe en Richard van Dinteren.

 

 

 Het inschepen is begonnen.

 

 Van links naar rechts: Cees Schalken, wethouder van Oosten, Frans Tuijtelaars en Ed van den Elsen

 

Aandachtige ligplaatshouders bij de toespraken.

 

Vuilwater station verplaatst

Elke haven dient uit oogpunt van hygiëne een vuilwater station te hebben voor de afgifte van vuilwater. Voorheen stond dit station in een uithoek van de haven en was moeilijk te vinden en bereikbaar. Het is nu verplaatst naar het Havenkantoor voorin de haven. Zij die gebruik willen maken van het station kunnen dit alleen doen tijdens de openingstijden van het havenkantoor. Het station wordt vanuit het Havenkantoor bediend. Het gebruik ervan is gratis.

 

 

 

 

 


 

Wij wensen u een prettig verblijf toe in onze haven.

 

Team Havenkantoor,havenmeesters en alle vrijwilligers.


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank